Ile guzików powinien mieć Pan Bałwan? | Lubartowska77
en

Ile guzików powinien mieć Pan Bałwan?

Kiedy spadnie śnieg i ziemia staje się białym światem, nie sposób powstrzymać dzieci przed tym, by na śnieżnym puchu troszkę się nie pobawić. Zabawa ta jednak może być nie tylko świetną okazją do integracji i wyszalenia się dzieciaków, ale także stworzyć sposobność, by uczestnicy rozwijali swoje naturalne zdolności i talenty. Scenariusz zaprasza dzieci do jak największej samodzielności (oczywiście pilne oko dorosłych zawsze monitoruje sytuację),
aby uczyły się szukać rozwiązania problemów, z którymi potrafią dać sobie radę w grupie.

Oferta ważna w okresie XII 2018 – II 2019
(jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające)
dla przedszkola, zerówki  oraz klas I – III

Miejsce: Dąbrówka, gm. Kamionka

Czas trwania: ok. 3 godz. (od poniedziałku do piątku od 9.00 lub od 12.00)

Liczebność  grupy, koszt:
do 25 os –  35zł/os
do 40 os – 30 zł/os
od 41 os – 25 zł/os

Korzyści:

– możliwość wyładowania emocji i wypoczynku w cichym miejscu wśród lasów, na świeżym wiejskim powietrzu
– wspólne spędzenie czasu bez telefonu, komputera, telewizora
– budowanie relacji interpersonalnych w grupie
– integracja grupy podczas dobrej zabawy
– walor edukacyjny: kształcenie potrzebnych sprawności – koncentracji uwagi, słuchania ze zrozumieniem, wyrażania swojej opinii, dokładnego wykonywania poleceń

Przebieg:

Głównym zadaniem dzieci podczas zabawy będzie ulepienie Pana Bałwana oraz wyposażenie Go we wszystkie potrzebne akcesoria. Wykonując zadania i rozwiązując zagadki, zdobywają potrzebne przedmioty, by Pan Bałwan był prawdziwym Panem Bałwanem.
W czasie lepienia dzieci będą m.in.: wspólnie śpiewać kolędę, rozwiązywać rebus, grupowo toczyć kule śnieżne, słuchać wskazówek ukrytych w wierszykach, biegać, krzyczeć, jednocześnie skupiając uwagę na tym, co mówi prowadzący.

Uczeń potrafi:
– współpracować w grupie, by osiągnąć zamierzony cel
– reagować podczas czytania na określone słowa
– wspólnie z innymi uczestnikami znajdować rozwiązania problemów
– wyłapywać informacje zawarte w tekście czytanym
– rozwiązywać zagadkę logiczną
– rozwiązać prostą zagadkę matematyczną zawartą w wierszyku
– trafić śnieżką do celu
– słuchać poleceń prowadzącego i je wykonywać.

Podstawa:
„czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jak i jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy”; myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych”; „umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, zarówno w mowie, jak i w piśmie”; „umiejętność pracy zespołowej”; „śpiewa proste melodie, piosenki z repertuaru dziecięcego; wykonuje śpiewanki i rymowanki; śpiewa w zespole piosenki ze słuchu”; „współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników”; „liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000”; „odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera)”

W zimowej aurze nie może jednak zabraknąć też czegoś na ciepło, dlatego przy odpoczynku proponujemy gorącą kiełbaskę z ogniska z chlebkiem i gorącą zimową herbatką. W trakcie zabawy zaplanowano też kilka mniej lub bardziej znanych zabaw na śniegu, by grupa mogła się jeszcze trochę wyszaleć.
Na koniec, zależnie od stanu i nastroju dzieci, zapraszamy na spacer lub na ciekawą wystawę instrumentów i ptaków, gdzie można usłyszeć wiele niecodziennych informacji i spróbować zagrać na nietypowych instrumentach.