Konferencja ,,Potencjał miasta Lublin i Lubelszczyzny jako produkt turystyczny" – 18 maja 2018 | Lubartowska77
en

Serdecznie zapraszamy na konferencję, warsztaty i panel ekspertów na temat „Potencjał miasta Lublin i Lubelszczyzny jako produkt turystyczny”. Wydarzenie odbędzie się 18.05.2018
w godzinach 12:30 – 15.30  przy ul. Lubartowskiej 77 w Lublinie.

Cele:

  • integracja środowiska obsługującego ruch turystyczny,
  • zdefiniowanie szans i zagrożeń rynkowych, usprawnianie komunikacji i współpracy urzędy-przedsiębiorcy-turyści,
  • optymalne wykorzystanie istniejących zasobów oraz ofert i narzędzi do obsługi ruchu turystycznego
  • wypracowanie praktycznych rozwiązań gotowych do wdrożenia
  • zdefiniowanie niewykorzystanego potencjału turystycznego Lubelszczyzny