Pracownia Świętego Mikołaja | Lubartowska77
en

PRACOWNIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Czy Święty Mikołaj ma dużo pracy? Oczywiście, że tak! Musi przygotować wraz ze swoimi pomocnikami bardzo dużo prezentów i potem wszystkie te prezenty rozdać dzieciom. Ale czy zastanawiałeś się, jak trudna to praca? Przekonaj się, czy byłbyś dobrym pomocnikiem Świętego Mikołaja!

Podczas warsztatów dzieci własnoręcznie wykonują ozdoby świąteczne, które po warsztatach zabierają ze sobą do domu; poznają „Hymn Świętego Mikołaja”, układ choreograficzny oraz mają okazję zagrać na ciekawych, rzadko spotykanych instrumentach; biorą udział w integracyjnych, rozwijających warsztatach gier planszowych, podczas których w radosnej atmosferze ćwiczą różne sprawności oraz umiejętności (tj. koncentrację, pamięć, umiejętność liczenia, koordynację, komunikację …) Oferta ważna w listopadzie i grudniu 2018 oraz podczas ferii zimowych 2019 przedszkole, zerówka, I – III klasa, IV-VIII klasa Miejsce: Lublin, Lubartowska 77, zrewitalizowana hala Fabryki Wag.

Czas trwania: ok. 2,5 godz. (od poniedziałku do piątku od 9.00 lub od 12.00) Liczebność grupy, koszt: 20 os – 50 zł/os 30 os – 45 zł/os 40 os – 40 zł/os 50 os + – 35 zł/os (zależnie od programu i liczby uczestników)

KORZYŚCI: – dojazd komunikacją miejską/parking – integracja grupy – pobudzenie kreatywności – ćwiczenie odpowiednich sprawności i kompetencji społecznych zależnie od potrzeb grupy – różnorodność zajęć – konkret do zabrania ze sobą

PRZEBIEG WARSZTATÓW • Święta szyte na miarę – wykonujemy ozdoby świąteczne z tkanin. Każde dziecko zabiera własnoręcznie wykonaną ozdobę.

Cele – uczeń potrafi: – wykonać ozdobę świąteczną, dobierając odpowiednie materiały oraz narzędzia zgodnie z instrukcjami prowadzącego – zadbać o porządek w czasie pracy oraz po jej zakończeniu – słuchać instrukcji prowadzącego i wykonywać je w odpowiedniej kolejności.

Podstawa programowa: – „podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne)”; „przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia; posiada umiejętności: – odmierzania potrzebnej ilości materiału, – cięcia papieru, tektury itp.”; „utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu pracy; sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku, właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych”

• Muzykalny święty Mikołaj – dzieci poznają typowe i unikalne instrumenty i próbują na nich grać. Poznają „Hymn św. Mikołaja” i specjalnie przygotowany układ choreograficzny.

Cele – uczeń potrafi: – wykonać utwór „Hymn Świętego Mikołaja” oraz przygotowaną do niego choreografię – grać na bębnie zgodnie ze wskazówkami prowadzącego, zgodnie z podawanym rytmem, tempem oraz głośnością – rozpoznać i nazwać instrumenty muzyczne takie jak: tank drum, jemba, ocarina itp.

Podstawa programowa: – „śpiewa proste melodie, piosenki z repertuaru dziecięcego; wykonuje śpiewanki i rymowanki”; „rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika)”; „odtwarza proste rytmy głosem”; „odtwarza i gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne”; „realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki”; „wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją”

• Świąteczne relacje – dzieci uczestniczą w warsztatach integracyjnych z zastosowaniem gier planszowych, ćwicząc potrzebne sprawności (ustalone w konsultacji z opiekunami).

Cele – uczeń potrafi: – zaplanować swój następny ruch oraz przemyśleć, jakie konsekwencje on przyniesie – godzić się z porażką oraz okazywać szacunek innym graczom – szybko i dokładnie liczyć – pod presją czasu odróżniać kolory i układać przedmioty w odpowiedniej kolejności – używać swojej kreatywności, by w twórczy sposób odpowiedzieć na proste pytanie – zapamiętać układ oraz przemieszczenia zakrytych przedmiotów – rozpoznawać oraz porównywać ze sobą symbole.

Podstawa programowa: – „współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych”; „klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega i kontynuuje regularności”; „liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej , zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej”; „przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (grzecznie zwraca się do innych, współpracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych)”