W SKRZYDLATYM ŚWIECIE

U

Spotkania ornitologiczne (dzieci w każdym wieku)

PRZEDSZKOLAKI, I-III KLASA, IV-VI KLASA

Prezentacja wybranych gatunków ptaków lub zagadnień z zakresu ornitologii dostosowana do zapotrzebowań i wieku odbiorców – od przedszkolaków do licealistów. Pogadanka lub zajęcia warsztatowe w oparciu o zdjęcia oraz nagrania głosów. Możliwe rozszerzenie w postaci wycieczki z obserwacjami w terenie.

Dzieci i młodzież:

  • Poznają rodzime i egzotyczne gatunki ptaków
  • Uczą się rozpoznawać ptasie głosy
  • Poznają ciekawostki ornitologiczne
  • Przygotowują się do obserwowania ptaków w terenie
  • Poznają zasady zimowego dokarmiania ptaków
  • Rozwijają wrażliwość na piękno przyrody